Fra Giacomo Bulgaro

I maestri

I maestri di Fra Giacomo

Beato Dioniso Vicente

Padre Vicente

1871-1936

Don Angelo Nazzari

Don Nazzari

1872-1933

Don Giovanni Battista Zuaboni

Don Zuaboni

1880-1939